چهاردهمين شماره فصلنامه

چهاردهمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» منتشر شد.

  اين شماره كه در پاييز 1396 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

 

عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

1. شرايط عمومي موافقتنامه داوري در حقوق ايران و حقوق بين الملل

2.تحليل جايگاه اصل صلاحيت جهاني در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (ICC) و قانون مجازات اسلامي

3. جايگاه برجام در حقوق ايران و حقوق بين الملل

4. زمان اقامه دليل در دعاوي مدني

5. مطالعه تطبيقي حق آزادي بيان از منظر اسلام و اسناد بين المللي

 

  

چکیده مقالات چهاردهمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد. همچنين اين فصلنامه در پايگاههاي نورمگز، سيويليكا، مگيران، سازمان كتابخانه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نمايه مي شود.فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق در بيست و سومين نمايشگاه سراسري مطبوعات حضور يافت.

 تاکنون 13 شماره از فصلنامه علمی تخصصي انديشمندان حقوق چاپ و منتشر شده و شماره 14 پاييز 1396در حال بررسي مقالات رسيده براي انتشار است.

لازم به ذکر است، بيست وسومين نمايشگاه مطبوعات، 5 لغايت 12 آبان ماه 1396 در مصلي بزرگ تهران برگزار گرديد.

همكاران فصلنامه، از حضور مشتاقان و پژوهشگران ارجمند در غرفه اين فصلنامه صميمانه سپاسگزاري مي نمايد.

       


سيزدهمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» منتشر شد.

  اين شماره كه در تابستان 1396 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

  عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

1. دلايل دفاع از آزادي بيان، عوامل تحديد و تجلي آن در قوانين

2.نقش پليس در پيشگيري از جرم در ايران

3. حكم توهين كنندگان به مقدسات در مذاهب خمسه و حقوق كيفري ايران

4. ماهيت حقوق خاتمه پيمان(ماده 48 شرايط عمومي پيمان)

5. بررسي دفاع مشروع در حقوق بين الملل كيفري

6. اصل برائت در حقوق كيفري ايران، افغانستان و اسناد بين المللي

7. واكاوي مصاديق اسقاط رد در خيار عيب

8. ميانجي گري؛ عدالتي بنا نهاده شده بر مبناي قراردادي سه جانبه

9. تعديل مجازات زندان

10. جستاري در مباني ادله فقهي نظريه «ايجاب ملزم» و آثار حقوقي آن

11. ضابطين دادگستري و حق دسترسي به وكيل

12. بررسي شرط نتيجه در جراحي هاي زيبايي

 

  چکیده مقالات سيزدهمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد. همچنين اين فصلنامه در پايگاههاي نورمگز، سيويليكا، مگيران، سازمان كتابخانه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نمايه مي شود.

 

 

 


دوازدهمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» منتشر شد.

 اين شماره كه در بهار 1396 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

 عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

 

1. بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری قانون اساسی با پیدایش نسل های جدید

2. بررسی وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران

3. منع شکنجه و پیشگیری از آن در اسناد حقوق بشری و حقوق ایران

4. نظری بر تاریخچه، تعریف و دلایل حرمت رشوه

5. ریشه یابی علل روسپی گری زنان منطقه 2 شهر تهران

6. مساله بی تابعیتی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و پیامدهای آن

7. توهين به مقدسات و ارتداد در فقه امامیه و فقه عامه

8. آسیب شناسی نظری مجازات سالب آزادی

9. بررسی رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد

10. بررسی مرور زمان درحقوق کیفری ایران، با تأکید بر مرور زمان تعقیب

11. جنبه ی عمومیِ صدمات بدنیِ عمدی؛ بودها و بایدها

12. جرائم علیه مالکیت معنوی در حقوق ایران

13. مباحث کاربردی مربوط به مسؤولیت مدنی خودروسازان

 چکیده مقالات دوازدهمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد. همچنين اين فصلنامه در پايگاههاي نورمگز، سيويليكا، مگيران، سازمان كتابخانه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نمايه مي شود.

 

  

پایگاه های نمایه کننده