.

 يازدهمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» منتشر شد.

 اين شماره كه در زمستان 1395 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

 عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

1-      مسئوليت ضامن در اسناد تجاري (در برات، سفته و چك)

2-      تصرفات مادي و حقوقي مشتري بر مال اخذ به شفعه

3-     تغيير جنسيت و تشبه به جنس مخالف

4-     ماهيت شناسي قتل خطئي در آيه 92 سوره نساء

5-     مطالعه تطبيقي قانون داوري تجاري ايران مصوب 1376 با قانون داوري آلمان

6-    زمان انتقال مالكيت در حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق انگليس

7-    بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري در اختلافات ناشي از قراردادهاي اداري

 

 

 

 چکیده مقالات يازدهمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد. همچنين اين فصلنامه در پايگاههاي نورمگز، سيويليكا، مگيران، سازمان كتابخانه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نمايه مي شود.

 

  

 

 

دهمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» با مدير مسئولي دكتر جواد عليزاده منتشر شد.

اين شماره كه در پاييز 1395 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است. 

عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد: 

1- بررسی رفتار دولت میزبان توسط دیوان داوری در پرتوی منافع عمومی ملی؛ وحيد هدايتي

2- بررسی مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در چارچوب طرح پیش نویس مسئولیت دولتها مصوب 2001؛ دكتر فرنگيس منصوري

3- نگرشی نو به قانون جرم سیاسی (1395)؛ دكتر كيومرث كلانتري، پژمان پارسا

4- آثار نهی قانونگذار در حقوق موضوعه ایران؛ دكتر عبدالله صديقيان، فاطمه ساجدي

5- مقايسه حقوق فکری در فقه اماميه و حقوق داخلي؛ حميد سليماني

6- آثار حقوقی بر نام و علامت تجاری در قوانین موضوعه؛ دكتر امير خواجه زاده

7-  حل حقوقي اختلاف از طريق داوري در قراردادهای اداری ايران؛ دكتر محمدكاظم عمادزاده، دكتر غلامحسين مسعود، مصطفي مباركي

 

 

 

چکیده مقالات هفتمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد.

 


 فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق براي نخستين بار در بيست و دومين نمايشگاه سراسري مطبوعات حضور يافت.

تاکنون 9 شماره از فصلنامه علمی تخصصي انديشمندان حقوق چاپ و منتشر شده و شماره 10 پاييز 1395 در حال بررسي مقالات رسيده براي انتشار است.

لازم به ذکر است، بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات، 14 لغايت 21 آبان ماه 1395 در مصلي بزرگ تهران برگزار گرديد.

همكاران فصلنامه، از حضور مشتاقان و پژوهشگران ارجمند در غرفه اين فصلنامه صميمانه سپاسگزاري مي نمايد.

              

  


نهمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» با مدير مسئولي دكتر جواد عليزاده منتشر شد.

اين شماره كه در تابستان 1395 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

1-      زمان انتقال مالكيت در حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق انگليس

2-      بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري در اختلافات ناشي از قراردادهاي اداري

3-     پيشگيري از بازبزهكاري مجرمين خطرناك با رويكردي به سياست كيفري ايران

4-     مروري بر حقوق كودكان در آراء فقهي و اسناد حقوق داخلي و بين المللي

5-     بررسي فقهي، حقوقي و روان شناختي رشد و بلوغ

6-      جايگاه حقوق شهروندي در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

7-      مسئوليت مدني مهندس ناظر ساختمان

8-     ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با نظام مشروطه در نوع حاكميت و رياست بر حكومت

 9-    جايگاه و اهميت اخلاق در حرفه وكالت

 

چکیده مقالات نهمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد. همچنين اين فصلنامه در پايگاههاي نورمگز، سيويليكا، مگيران، سازمان كتابخانه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نمايه مي شود.

 

 

 

 

 هشتمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» با مدير مسئولي دكتر جواد عليزاده منتشر شد.

اين شماره كه در بهار 1395 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

1-      استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی

2-      دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان تطبیق با اسناد بین المللی

3-      بررسی ماهیت و مسئولیت شرکت تجاری و مدیر عامل در قانون تجارت با لایحه جدید قانون تجارت

4-     جنایت تجاوز سرزمینی در پرتو اصلاحات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس بازنگری کامپالا(2010)

5-     بررسی فقهی حقوقی فسخ نکاح در اثرعوارض و مشکلات جنسی

6-      تبیین مباني مشروعيت و بنيان آن در قانون اساسي ايران

7-      مطالعه تطبيقي جرم قاچاق انسان در ايران و آلمان و بازدارنده هاي قانوني

8-     ضمانت اجراهای تعهد به تسلیم مبیع در فقه و حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

 

 

چکیده مقالات هشتمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد. همچنين اين فصلنامه در پايگاههاي نورمگز، سيويليكا، مگيران، سازمان كتابخانه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نمايه مي شود.

 
 

 

 

 

هفتمين شماره «فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق» با مدير مسئولي دكتر جواد عليزاده منتشر شد.

اين شماره كه در زمستان 1394 به انتشار رسيد، حاوی مقاله هایی ارزشمند از اساتید و پژوهشگران در حوزه هاي مختلف مرتبط با حقوق است.

عناوين مقالات منتشر شده در اين فصلنامه به شرح زير مي باشد:

1-      قاعده­ ی آمره: مفهوم، ماهیت و چالش احراز

2-      بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق ایران و مصر

3-      اثرتسلیم مبیع در انتقال ضمان معاوضی(انتقال خطر)درفقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی درحقوق انگلیس

4-      بررسی مسؤوليت قراردادي و ضمان قهري فروشنده

5-      نقض حریم خصوصی و لزوم ایجاد قانون عکاسی

6-      تبیین و نقد نظریه قراردادهای اجتماعی از منظر رسو با مشهور نظریه پردازان حوزه قرارداد های اجتماعی

7-      واخواهي به قصد اطاله دادرسی

8-      استقلال یا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق ایران

9-      درخواست صلح با انکار دعوی در حقوق ایران و فقه عامه

 

چکیده مقالات هفتمین شماره برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در آرشيو فصلنامه خواهد آمد.

 پايگاه هاي نمايه كننده

                                                     
 
                                                           
  
 
 
                                             
 
 
 
 

پایگاه های نمایه کننده